Share this!

                                                                 

2011/09/17

北歐四國+1的1?

      半年後補述一個你可能想了許久的問題,你應該會想問四國+1的1是什麼吧?如果你把這個系列幾乎都看了一遍,其實不難想到那個1就德國。
      至於為什麼是用+1呢,而且還是阿拉伯數字的1,那是因為路克這次北歐行,德國只佔了一小小部分,是因為台北飛法蘭克福機票較便宜才經過德國的,第一天一路往北衝到Travemünde就離開搭船德國了;再者德國也不屬於北歐,於是便以不同的格式區隔了德國和斯堪地那維亞四國了。
2012.02.29  02:28 GMT+8

沒有留言:

張貼留言