Share this!

                                                                 

2011/07/14

玉帶黑蔭蝶、琉球青斑蝶

    7/11號的重測隊,當天原本是要上阿玉山的,可惜車子在登山口前兩百公尺陷入凹洞中,卡在阿玉林道上。一行人搬來石頭填入洞中,還是無法救出車子。只得請求道路(那環境已經不是道路了吧)救援。


    等候救援車時,路克在林道中看到不少昆蟲,以下選兩種蛺(ㄐㄧㄚˊ)蝶科蝴蝶跟大家分享。

    1玉帶黑蔭蝶,又名 白條黑蔭蝶:上翅有一條白色寬帶,下翅有六個眼紋及數條淺色波浪紋。常見於夏季中海拔山區。
    2 琉球青斑蝶:類似淡小紋青斑蝶,但斑點較為密集,常見於中低海拔地區。
點圖片可以看原始大小圖檔

沒有留言:

張貼留言